دوستان در این قسمت به تعدادی از سایت های سرمایه گذاری که مطمئن بوده و مانیتور میشوند اشاره میکنیم . جهت عضویت و مشاهده آموزش تصویری کار با هر وب سایت به قسمت مربوطه مراجعه فرمایید . وبسایت ایران درآمد به شما توصیه میکند برای کسب درآمد چند برابری حتما در تمامی وبسایت ها عضو شده و فعالیت کنید و فقط به یک وب سایت اکتفا نکنید . قبل از عضویت و فعالیت در سایت های مربوطه به شما توصیه میکنیم تا از این مقاله دیدن فرمایید تا با آگاهی بیشتری در این بیرنس فعالیت فرمایید .

لیست وب سایت های سرمایه گذاری

نام وب سایت ارز پشتیبانی شده حداقل سود وضعیت لینک آموزش و عضویت
PersianDogeCoin DOG ماهانه 12% در حال پرداخت آموزش          عضویت
DogeMiners DOG ماهانه 12% در حال پرداخت آموزش          عضویت
IranCoinMine DOG ماهانه 7% در حال پرداخت آموزش          عضویت
HourBull 5 ارز دیجیتال ساعتی 1.45% در حال پرداخت آموزش          عضویت
HourJustPaid 4 ارز دیجیتال ساعتی 1.49% در حال پرداخت آموزش          عضویت
MrDigiCoin DOG ماهانه 7% در حال پرداخت آموزش          عضویت
CoinMagic 4 ارز دیجیتال - عدم پرداخت آموزش          عضویت
Btc Online BTC - عدم پرداخت آموزش          عضویت
Jet Mining BTC - عدم پرداخت آموزش          عضویت