شروع پروژه : 1398/02/3100 روز پیش

 آموزش سایت Dogeminers

   DogeMiners

      dogeminers.biz

در حال پرداخت

  حداقل سرمایه گذاری : 5 دلار

 سرمایه فعال ما : 300 دلار آمار پرداخت

  پاداش معرفی : 4% - 1%

  واریز سود : آنی

  پلن ها : 0.3% - 0.37% روزانه برای 30 روز|0.4% - 0.47% روزانه برای 90 روز|0.5% - 0.57% روزانه برای 180 روز

حساب های مورد قبول

        

آموزش سایت Dogeminers


لیست واریز و برداشت

کل واریز ما : 300 دلار | کل برداشت ما : 98.81 دلار | سود ما : 32.93 %
توضیحات تاریخ مقدار نوع عملیات
واریز دستی 2020-01-19 3.35 دلار برداشت
واریز دستی 2020-01-16 3.65 دلار برداشت
واریز دستی 2020-01-13 7.5 دلار برداشت
واریز دستی 2020-01-09 8.44 دلار برداشت
واریز دستی 2020-01-04 3.75 دلار برداشت
واریز دستی 2019-12-31 3.8 دلار برداشت
واریز دستی 2019-12-26 3.35 دلار برداشت
واریز دستی 2019-12-21 2.7 دلار برداشت
واریز دستی 2019-12-15 2.8 دلار برداشت
واریز دستی 2019-12-10 4.2 دلار برداشت
واریز دستی 2019-12-05 2.33 دلار برداشت
واریز دستی 2019-12-01 2.6 دلار برداشت
واریز دستی 2019-11-25 2.5 دلار برداشت
واریز دستی 2019-11-22 2.52 دلار برداشت
واریز دستی 2019-11-18 3.62 دلار برداشت
واریز دستی 2019-11-14 3.85 دلار برداشت
واریز دستی 2019-11-10 3.1 دلار برداشت
واریز دستی 2019-11-06 2.95 دلار برداشت
واریز دستی 2019-11-01 3.6 دلار برداشت
واریز دستی 2019-10-28 2.95 دلار برداشت
واریز دستی 2019-10-24 7.1 دلار برداشت
واریز دستی 2019-10-18 4.15 دلار برداشت
واریز دستی 2019-10-14 2.9 دلار برداشت
واریز دستی 2019-10-11 4.6 دلار برداشت
واریز دستی 2019-10-05 6.5 دلار برداشت
- 2019-10-01 300 دلار واریز

مانیتورینگ بین المللی

invest-tracing.com