شروع پروژه : 1398/09/01125 روز پرداخت
سایت سرمایه گذاری Roboton

   Roboton

      roboton.orgآمریکا

www.i-daramad.ir
مانیتورینگ پروژه :

  حداقل سرمایه گذاری : 10 دلار

 سرمایه فعال ما : 250 دلار آمار پرداخت

  پاداش معرفی : 5%-2%-1%

  واریز سود : دستی

  پلن ها : 1% برای 11 روز کاری | 4%-8% برای 20 روز کاری

حساب های مورد قبول

بیت کوین (Bitcoin)  لایت کوین (Litecoin)  اتریوم (Ethereum)  پییر (Payeer)  پرفکت مانی

سایت سرمایه گذاری Roboton


لیست واریز و برداشت

سرمایه فعال ما : 250 دلار | کل برداشت ما : 646.16 دلار | سود ما : 258.46 %
توضیحات تاریخ مقدار نوع عملیات
واریز دستی 2020-03-02 22.3 دلار برداشت
واریز دستی 2020-02-28 19.5 دلار برداشت
واریز دستی 2020-02-25 15.6 دلار برداشت
واریز دستی 2020-02-24 20.5 دلار برداشت
واریز دستی 2020-02-21 15.4 دلار برداشت
واریز دستی 2020-02-18 12.2 دلار برداشت
واریز دستی 2020-02-17 16.5 دلار برداشت
واریز دستی 2020-02-15 14.2 دلار برداشت
واریز دستی 2020-02-12 12.1 دلار برداشت
واریز دستی 2020-02-10 32.8 دلار برداشت
واریز دستی 2020-02-06 25.5 دلار برداشت
واریز دستی 2020-02-03 50 دلار برداشت
واریز دستی 2020-01-30 35 دلار برداشت
واریز دستی 2020-01-29 25.7 دلار برداشت
واریز دستی 2020-01-27 33 دلار برداشت
واریز دستی 2020-01-22 15.11 دلار برداشت
واریز دستی 2020-01-20 25.45 دلار برداشت
واریز دستی 2020-01-15 45.1 دلار برداشت
واریز دستی 2020-01-08 18.8 دلار برداشت
واریز دستی 2020-01-07 35.4 دلار برداشت
واریز دستی 2020-01-06 22.5 دلار برداشت
واریز دستی 2020-01-03 20.7 دلار برداشت
واریز دستی 2020-01-01 18.1 دلار برداشت
واریز دستی 2019-12-27 23.8 دلار برداشت
واریز دستی 2019-12-25 29.6 دلار برداشت
واریز دستی 2019-12-21 22.8 دلار برداشت
واریز دستی 2019-12-19 18.5 دلار برداشت
- 2019-12-16 250 دلار واریز

مانیتورینگ بین المللی