شروع پروژه : 1398/12/0857 روز پرداخت
سایت سرمایه گذاری UnitexCapital
www.i-daramad.ir

   Unitex-Capital

      unitex-capital.comفرانسه

www.i-daramad.ir
مانیتورینگ پروژه :

  حداقل سرمایه گذاری : 50 دلار

 سرمایه فعال ما : 170 دلار آمار پرداخت

  پاداش معرفی : 4% - 1% - 1%

  واریز سود : دستی

  پلن ها : 1.3% - 2.7% روزانه برای 18 - 58 روز کاری (بازگشت اصل سرمایه پایان دوره) | 2.5% - 3.1% روزانه برای 78 روز کاری (شامل اصل سرمایه) | 2.8% - 4.2% روزانه برای 151- 204 روز کاری (پرداخت در پایان دوره !)

حساب های مورد قبول

بیت کوین (Bitcoin)  لایت کوین (Litecoin)  اتریوم (Ethereum)  پرفکت مانی (Perfectmoney)  پییر (Payeer)

سایت سرمایه گذاری UnitexCapital


لیست واریز و برداشت

سرمایه فعال ما : 170 دلار | کل برداشت ما : 219.7 دلار | سود ما : 129.23 %
توضیحات تاریخ مقدار نوع عملیات
واریز دستی 2020-04-08 4.2 دلار برداشت
واریز دستی 2020-04-07 6.4 دلار برداشت
واریز دستی 2020-04-06 3.4 دلار برداشت
واریز دستی 2020-04-05 5.6 دلار برداشت
واریز دستی 2020-04-03 2.8 دلار برداشت
واریز دستی 2020-04-02 4.2 دلار برداشت
واریز دستی 2020-04-01 2.5 دلار برداشت
واریز دستی 2020-03-31 3.4 دلار برداشت
واریز دستی 2020-03-29 6.2 دلار برداشت
واریز دستی 2020-03-27 10.5 دلار برداشت
واریز دستی 2020-03-26 3.9 دلار برداشت
واریز دستی 2020-03-25 2.9 دلار برداشت
واریز دستی 2020-03-23 5.1 دلار برداشت
واریز دستی 2020-03-21 4.2 دلار برداشت
واریز دستی 2020-03-20 2.6  دلار برداشت
واریز دستی 2020-03-18 3.6 دلار برداشت
واریز دستی 2020-03-17 7.1 دلار برداشت
واریز دستی 2020-03-15 4.9 دلار برداشت
واریز دستی 2020-03-12 5.6 دلار برداشت
واریز دستی 2020-03-10 3.5 دلار برداشت
واریز دستی 2020-03-09 12.8 دلار برداشت
واریز دستی 2020-03-07 13.6 دلار برداشت
واریز دستی 2020-03-06 20.2 دلار برداشت
واریز دستی 2020-03-05 12.5 دلار برداشت
واریز دستی 2020-03-04 11.1 دلار برداشت
واریز دستی 2020-03-03 16 دلار برداشت
واریز دستی 2020-03-02 13.5 دلار برداشت
واریز دستی 2020-03-01 15.2 دلار برداشت
واریز دستی 2020-02-29 12.2 دلار برداشت
- 2020-02-28 170 دلار واریز

مانیتورینگ بین المللی