شروع پروژه : 1398/10/2769 روز پرداخت
سایت سرمایه گذاری Monelo

   Monelo

      monelo.bizبلیز

www.i-daramad.ir
مانیتورینگ پروژه :

  حداقل سرمایه گذاری : 0.005 بیت کوین

 سرمایه فعال ما : 200 دلار آمار پرداخت

  پاداش معرفی : 5% تا 10%

  واریز سود : آنی

  پلن ها : 3.0% در روزهای کاری / 1% آخر هفته ها (بازگشت اصل سرمایه در هر زمان با 10% کارمزد)

حساب های مورد قبول

بیت کوین (Bitcoin)

سایت سرمایه گذاری Monelo