شروع پروژه : 1400/02/1200 روز پیش
www.i-daramad.ir
www.i-daramad.ir

   Ship-Alliance

      ship-alliance.comبلیز

www.i-daramad.ir
مانیتورینگ پروژه :

  حداقل واریز : 10 دلار

 حداقل برداشت : 1 دلار

  پاداش معرفی : 8% - 4% - 2%

  واریز سود : دستی (حداکثر 24 ساعت)

  سرمایه فعال ما : 160 دلار

  برداشتی ما : 00 دلار

  پلن ها : 0.8% روزانه برای 150 روز | 1% روزانه برای 120 روز | 1.2% روزانه برای 100 روز و ...

میزان سوددهی پروژه

00

حساب های مورد قبول

پرفکت مانی (Perfectmoney)

www.i-daramad.ir