شروع پروژه : 1398/12/0265 روز پرداخت
www.i-daramad.ir
www.i-daramad.ir

   TradeBitcoin آموزش تصویری

      tradebitcoin.siteانگلستان

www.i-daramad.ir
مانیتورینگ پروژه :

  حداقل واریز/برداشت : 10 دلار / 3 دلار

 سرمایه فعال ما : 100 دلار آمار پرداخت

  پاداش معرفی : 25% 

  واریز سود : دستی (حداکثر 48 ساعت)

  پلن ها : 3.2% - 3.5% روزانه برای 365 روز

حساب های مورد قبول

بیت کوین (Bitcoin)

www.i-daramad.ir